Privacy verklaring
Parels van Makkum


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Parels van Makkum verwerkt persoonsgegevens over u zodra u een bestelling plaatst.
U vult uw naam, adres en e-mailadres in.

Waarom Parels van Makkum persoonsgegevens nodig heeft

Parels van Makkum verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling af te handelen en op te sturen.

Waar worden uw gegevens bewaard

Uw persoonsgegevens en bestellingen worden bewaard in een database, die gehost staat bij Vevida.nl, een partij die al haar servers in Nederland heeft staan.
Bestellingen komen ook per mail bij ons binnen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Parels van Makkum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Mails met persoonsgegevens worden verwijderd zodra de bestelling is afgehandeld.
De databasetabel met persoonsgegevens wordt jaarlijks gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Parels van Makkum verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (betaling en verzending) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@parelsvanmakkum.nl.
U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en social media

Op parelsvanmakkum.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Parels van Makkum gebruikt geen zogenaamde ‘third-party cookies’. Wel worden er cookies gebruikt om uw voorkeurstaal, en uw winkelmandje te onthouden. Deze worden verwijderd zodra uw browsingsessie eindigt.
Parels van Makkum gebruikt geen social media plugins.

Beveiliging

Parels van Makkum neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Parels van Makkum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@parelsvanmakkum.nl.

parelsvanmakkum.nl is een website van Frambooos, en is als volgt te bereiken:
Oranjeplein 6
6224 KD Maastricht
info@parelsvanmakkum.nl

BTW-nummer: NL158184178.B01
KvK-nummer: 63883880

Maastricht, mei 2018